searchicon searchicon

روغن دارچین

روغن دارچین

قیمت واحد: 145,000 

تعداد:


ملطف (لطیف کننده)، مفتح (باز کننده انسدادها)، مفرح نفس (شادی آور و فرح بخش)، رساننده اخلاط نامناسب تولید شده در بدن، محافظت کننده قوتهای سه گانه بدن ، تقویت کننده (جلا دهنده) بینایی، تحلیل برنده بادهای ایجاد شده در بدن، مقوی قوای جنسی

برچسب ها: