searchicon searchicon

فراسیون سفید درمانگر سلول های سرطانی

 

فراسیون سفید به سبب دارابودن خاصیت آنتی اکسیدانی درمانگر سلول های سرطانی بوده است. این گیاه دارای تاثیرات ضد التهابی زیادی  است و دقیقا مشابه داروهای شیمیایی سبب درمان سلول های سرطانی می گردد.

 تحقیقات نشان می دهد که عصاره گیاه فراسیون سفید، از مرگ سلول ها ممانعت به عمل آورده و همچنین از سرعت پیشروی سلول های سرطانی می کاهد دلیل این امر آن است که آنتی اکسیدان ها دارای خاصیت خنثس سازی و از بین برنده رادیکال های آزاد هستند.
در تحقیق انجام شده  تاثیر خاصیت آنتی اکسیدان موجود در این گیاه در ارتباط با سلول های سرطانی روده بزرگ نشان داده شده است.

 

فراسیون سفید

فراسیون سفید

 

 

محصولات برگزیده